ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -
ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΛΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ .Η Q-METAL Μον ΙΚΕ δημιουργήθηκε το 2017 με έδρα την Θεσσαλονίκη και αντικείμενο εργασιών τις βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές και την κατασκευή και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας , καθώς επίσης και την εμπορία των ανταλλακτικών τους .
Η εταιρεία δημιουργήθηκε από πρώην στελέχη και εργαζόμενους της ΓΡΥΦΟΝΑΣ ΑΒΕΕ , εταιρεία με 30ετη δραστηριότητα και εμπειρία σε βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές και εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων , όταν αυτή τέθηκε σε εκκαθάριση , παραλαμβάνοντας τον εξοπλισμό της , το αρχείο τεχνογνωσίας και τεχνικών της έργων  , καθώς και  το πελατολόγιο της .

Σήμερα η Q-METAL Μον ΙΚΕ δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς :
  1. Τις βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές.
  2. Τις ανεγέρσεις μεταλλικών κτιρίων και κατασκευών.
  3. Τις επικαλύψεις μεταλλικών κτιρίων.
  4. Την κατασκευή στοιβαζόμενων παλετών αποθήκευσης και παλετοκιβωτίων.
  5. Την κατασκευή ρολών ασφαλείας και την τοποθέτηση των.
  6. Την εμπορία ανταλλακτικών ρολών ασφαλείας.

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της εταιρείας μας στην κατεργασία μετάλλου , η προσήλωση μας στην ποιότητα κατασκευής  , η επαγγελματική μας ηθική , η καινοτομία στη σκέψη και η διαρκής βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και του εξοπλισμού μας διακρίνει τα προϊόντα μας για την αξιοπιστία στην κατασκευή τους , την πιστή τήρηση των εκάστοτε κατασκευαστικών προδιαγραφών και την συνέπεια στους χρόνους παράδοσης των .

 

 

Απασχολούμενο Προσωπικό Παραγωγής

Μηχανολόγος Μηχανικός 1

Τεχνικοί κατασκευών  3

Λοιπό προσωπικό παραγωγής
   
Η Εταιρεία    |    Τα προϊόντα μας    |   Πελάτες   |    Επικοινωνία
Q-metal Μον. IKE | created by Webers